ZŠ Němčice nad Hanou

Adresa: Tyršova 360,

798 27 Němčice nad Hanou

Telefon: 582 386 579

Web: zsnem.pvskoly.cz

E-mail: zsnem@pvskoly.cz

Ředitel: Mgr. Hana Matušková

O projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

investice-do-rozvoje-sml

Více informací zde.

Projekt Komplexní podpora služby kariérového poradenství na Základní škole v Němčicích nad Hanou

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0078

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II – CZ.1.01/1.1.26

Název a číslo oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Termín realizace: 1. 8. 2013 – 31. 12. 2014

Cílem projektu: je posílení klíčových kompetencí žáků ZŠ Němčice nad Hanou, zvýšení jejich informovanosti při stěžejních rozhodnutích ve vztahu k jejich budoucímu profesnímu uplatnění. K naplnění tohoto cíle škola plánuje realizaci 6 vzájemně provázaných klíčových aktivit v rámci tohoto projektu.

Dílčí cíle jednotlivých aktivit jsou:
1. Vytvoření fungujícího Informačního poradenského centra
2. Zřízení pozice školního psychologa se zaměřením na poradenství v oblasti trhu práce
3. Zařazení nového předmětu Volba povolání do ŠVP
4. Tvorba jednotné koncepce řešení problematiky kariérového poradenství na ZŠ
5. Tvorba webu školy, zaměřené na kariérové poradenství
6. Příprava a realizace exkurzí do podniků v regionu, zaměřených na volbu povolání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Metodický materiál kariérového poradenství

 

investice-do-rozvoje

Hledat

Kontaktujte nás

E-mail:
Předmět:
Zpráva:
Kolik je 1+1? (antispam)