ZŠ Němčice nad Hanou

Adresa: Tyršova 360,

798 27 Němčice nad Hanou

Telefon: 582 386 579

Web: zsnem.pvskoly.cz

E-mail: zsnem@pvskoly.cz

Ředitel: Mgr. Hana Matušková

O projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

investice-do-rozvoje-sml

Více informací zde.

Informační poradenské centrum na naší škole zajišťuje žákům kvalitní kariérové poradenství, které je vybaveno počítači, DVD s širokou profesní nabídkou a umožňuje aplikovat problematiku volby povolání i do ostatních předmětů vyučovaných na prvním i druhém stupni ZŠ. Úkolem centra je zajišťování kariérové poradenství žákům a rozšíření možností využívání interaktivních metod výuky v oblasti kariérového poradenství v rámci výuky. Tato místnost má sloužit k výuce nově zavedeného předmětu: Volba povolání pro žáky 8. a 9. ročníku.

Dále je prostřednictvím centra zajišťována osvětová vzdělávací činnost směrem k žákům, která jim následně usnadní volbu další vzdělávací cesty a volbu povolání.

Žáci mají také možnost sami si vyhledávat informace k profesní orientaci, v rámci nabízených prezentací. V rámci aktivity dochází k vyhledávání žáků, kteří jsou ohroženi nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou žáci 7. a 8. ročníku, dále žáci 9. ročníku, kteří končí povinnou školní docházku a ti, kteří si zvolili povinně volitelný předmět volba povolání.

Vybavení poradenského centra:

  • počítače pro výuku předmětu volba povolání a kariérového poradenství
  • dataprojektor s plátnem pro využití výukových softwarových programů pro simulaci povolání
  • DVD přehrávač
  • výukové softwarové programy pro simulaci povolání např.: Kam na školu, Volba povolání, výukový softwarový program – „Hry“ a „DVD - Průvodce řemeslnými obory“

Softwarové programy jsou určeny pro žáky základních škol a mají sloužit k představení stavebních a strojírenských oborů. Tato jednoduchá interaktivní forma je vytvořena pomocí softwarových programů, které mají charakter krátké, zábavné a výukové hry. Mají za úkol cílové skupině žákům představit materiály, postupy a nástroje stavebních a strojních oborů v přiměřeném rozsahu rámcových vzdělávacích programů výuky středních odborných škol. Jednotlivé hry charakterově odpovídají dovednostem a odborným znalostem cílové skupiny.

Hlavním cílem tohoto inovativního produktu je vytvořit kvalitní, jednoduchý, ale zábavný výukový systém jako efektivní školní pomůcku, která bude pro žáky jedním z pomocníků při výběru budoucího povolání či vzdělání. „Průvodce řemeslnými obory“. Jedná se o DVD video, které informuje žáky o jednotlivých řemeslných oborech, kdy zachycuje historii a současnost řemeslných oborů a to ve vztahu k současné nabídce trhu práce, jejich prostředí výuky včetně praktických ukázek v řemeslných oborech. Toto DVD video je zpracováno moderním, dynamickým klipovým způsobem, aby jeho obsah i forma byly pro mladé lidi zajímavé a poutavé.

Hledat

Kontaktujte nás

E-mail:
Předmět:
Zpráva:
Kolik je 1+1? (antispam)